Zadání inzerce

Byty, nemovitosti

řádkový inzerát o délce až 160 znaků jen za 158 Kč vč. DPH


Tato forma inzerce je vyhrazena pro prodej, pronájem, koupi, příp. výměnu nemovitostí a bytů. Inzeráty s výrazně odlišnou tématikou proto nebudou otisknuty. Inzerce je černobílá. Ceny jsou stanoveny za jedno otisknutí v jedné regionální mutaci ZIKADA. Inzerce bude otištěna až po uhrazení dle pokynů po odeslání objednávky.

Po zadání všech Vašich požadavků bude vypočtena cena k úhradě a přidělen variabilní symbol pro provedení platby převodem nebo složenkou. Po jejím připsání na náš účet bude inzerát zařazen do nejbližší uzávěrky. Objednávka, ke které neobdržíme platbu do 14 dnů, bude vyřazena z evidence. Daňový doklad zašleme po obdržení úhrady.

Vaše kontaktní údaje nejsou součástí inzerátu! Kontakty určené k otisknutí uveďte v textu inzerátu nebo jeho záhlaví!


Firma (jméno u fyz. osob):    
Ulice
PSČ a město:
Kontaktní osoba:   
Kontaktní telefon:
E-mailová adresa:
IČO:
DIČ:
 
Doručovací adresa (pokud se liší):
Ulice
PSČ a město:
Zaslat daňový doklad:
 
  

© ZIKADO s.r.o.