Informace k oblasti ochrany osobních údajů (GDPR)

Touto cestou bychom Vás rádi informovali v souladu s platnými právními předpisy, jak bude naše společnost ZIKADO, s. r. o., se sídlem Holasvice 209, 747 74 a provozovnou Ostrožná 10, 746 01 Opava, IČ: 26821842, DIČ: CZ26821842, KS Ostrava, spis. vložka C 25836 nakládat s Vašimi osobními údaji, které nám sdělíte a o dalších skutečnostech, které se dané oblasti týkají.

Osobní údaje, které nám při objednání inzerce, příp. v souvislosti s projevením zájmu o naše další služby, poskytnete, což jsou Vašeho jméno, příjmení, datum narození a bydliště, telefonního číslo, emailová adresa, číslo občanského průkazu, název a sídlo společnosti povinné, neboť jimi dochází k Vaší jednoznačné identifikaci a tím i k platnému uzavření smlouvy na objednanou službu. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění mezi námi uzavřené smlouvy. Dále mohou být použity k plnění našich právních povinností a ke zpracování nezbytnému pro zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů a uplatnění právních nároků. Data související s platbou našich faktur mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika, a. s., coby dalšímu správci osobních údajů, která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávt za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy.

Osobní údaje budou zpracovávány v listinné i elektronické podobě za účelem zajišťování ochrany práv a právem chráněných zájmů. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu spolupráce, nejpozději však do konce následujícího roku po uhrazení všech faktur za objednané služby. Osobní údaje uvedené v objednávce na řádku „kontaktní osoba“, „další upřesnění“ nebo jiné texty uvedené mimo vyhrazená pole, nebudou předmětem automatizovaného vyhledávání ani zveřejňování. Zbývající pole jsou považována za informace sdělené za účelem propagace objednávajícího.

Máte po nás právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme (sdělení, které údaje zpracováváme, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení, sdělení o rozsahu Vašich práv, příp. další skutečnosti), požadovat jejich opravu pokud jsou nesprávné, máte právo žádat omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování). Můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat. Pokud bude mít za to, že nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informujeme také o tom, že v průběhu spolupráce a ještě 100 dní po ukončení jsou sdělené údaje přístupné ve vyhledávání inzerentů na www.zikado.cz, příp. zpřístupňovány v podobě inzerce v ZIKADU šířeným elektronicky na internetu nebo tištěným mediem. Jedná se o běžný druh šíření inzerce, kdy toto je možné provádět, mimo jiné i na základě tohoto upozornění, bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud byste chtěli vyloučit výše uvedené nakládání s takto prezentovanou inzercí ve vztahu k Vaší osobě, prosím informujte nás. V případě, že byste požadovali k dané oblasti další informace, potřebovali vysvětlení a podobě, obraťte se prosím na nás, a my Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy či budeme reagovat na Vaše připomínky, nejlépe prostřednictvím e-mailu: zikado@zikado.cz a dále na adrese: ZIKADO, s. r. o., Ostrožná 10, 746 01 Opava.

ZIKADO

• o firmě • kontakty • oblasti distribuce • listování časopisem on-line • letáky ZIKADO

INZERCE

• plošná inzerce • řádková inzerce • inzerce nemovitostí • parametry podkladů

Ke stažení

Celá sekce "Ke Stažení" Manuál značky ZIKADO Parametry podkladů Zásady GDPR